SCORM Player

portfolio-2

SCORM Player

SCORM Player, eğitsel videolarınızı, HTML içeriklerinizi veya soru modüllerinizi bir ağaç dallanması yapısında gösterebileceğiniz bir oynatıcıdır. SCORM standartlarında bilgi akışı sağlayabildiği için her türlü LMS ve Moodle sitelerinde içerik gösterme aracı olarak kullanılabilmektedir.

Share